Untitled Document
 


TO GET NEW SITE OF gronthamela.com CLICK HERE

Book Subject  ||  Author  ||  Publisher  ||  Advance Search  ||  How to buy  ||  About us  ||  Comments  || Contact us
 
 
 
 
   
  Home Page
Read From Archive
All By Date
  xgwedk il ZwxlKw
   
  eKwmdw, lLK, gB Gk ItgowBU
   
Editor: Mizan Fareed
Email To Editor
  >> ËfgÞØtwky >>
Books of Year: 2013
gBËtk dwi Books Name ËlLËKk dwi Subjects Publishers Price(Tk) Buy
শীতের ভূত Sdw bwm ekKwta Collected Works / kPdw ovMp owxpZ xgKwm
100  
iwpdw pxkmvKk Rlbwo Science / xgšwd eaiw eKwmd
191  
eR Mwo Rwk W. Awxdo Awpib Science / xgšwd i֣xPw eKwmdw
98  
xgmk okw xgwdy okw AwxgKwk Aekm gbwewcwt Science / xgšwd olLw eKwmdy
200  
kwRdyxZ xdt hwgdw I Adwd ipib Rwfk BKgwl Documentary / ewiwY xgbweKwm
113  
gwvlwk mZ fl iwKwki pwod Documentary / ewiwY Ad eKwm
750  
iY exPi  0 Tourism / ejUd AwWd ewgxlKmd
430  
jצ xdj jww Awxidl Bolwi war / ewlK ewgxlmwo
75  
ovgwb e I owvgwxbKZw KwRy dwoxkd Literature / owxpZ HxZp
413  
ci Aci G Gd Gi dkl pK Literature / owxpZ mwgY
225  
gwvlwt ioxli icxg mYyk xgKwm W: Mwlwi xKgxktw h^Btw Literature / owxpZ Lwd gwbwo G Kwewxd
188  
jwgw dw Kd? jwgw Zoxliw dwoxkd Literature / owxpZ AwMwiy eKwmdy
150  
bpd Kwlk oiwR Klwdy bg P#cky xlxe Literature / owxpZ Duo eKwmd
188  
owvxZK xgegk KtKxU bxll oid P#cky Literature / owxpZ iykw eKwm
250  
ZwgcwtK okKwk AZyZ I hxgnu iwfw ftowl ewkhR Literature / owxpZ xiRwd ewgxlmwo
175  
xgmKwe fUgl I fUglwk mwio֌wiwd mwio Literature / owxpZ mwhw eKwm
275  
AiZ Kaw owlwi owlp Dyd Literature / owxpZ mwhw eKwm
100  
MxYZk kKiwxk eo Awgbwp Awl iwid Literature / owxpZ pwZLxr
120  
obkgd Awxdol pK Literature / owxpZ AwWd ewgxlKmd
45  
xixWtw oiwR ovxZ  qi Literature / owxpZ AwMwiy eKwmdy
650  
GK AwKwm keKLw xiRwdk kpiwd Kwl Literature / owxpZ oRdy
300  
exagyk ea Gi. Lwkmb Travelogue / iY Kwxpdy kwblw
90  
iYoiM iwtd Awpib Travelogue / iY Kwxpdy Ad eKwm
413  
xRxdtwo xRxdtwd oi Awolwi Travelogue / iY Kwxpdy KwKly eKwmdy
101  
xmk oZwt Ky ckdk, Ky Kkgd dw W: Awg owtyb myil Health / wp HxZp
170  
hwowdy Kwxpdy otb Awgl iKob Biography / Rygdy AwMwiy eKwmdy
188  
iwtd Awpib xKmwk Rygdy iwtd Awpib Biography / Rygdy xghwo
150  
xgbwgZy jZyd okKwk y$ Biography / Rygdy BZwxb M eKwm
275  
iwB owl kBioz‌ mpybwp Awdowky Rhyme / Qrw Awiyk eKwmd
50  
iRwk iRwk Qrw mpybwp Awdowky Rhyme / Qrw Awiyk eKwmd
50  
xKxPk xixPk mpybwp Awdowky Rhyme / Qrw Awiyk eKwmd
50  
Ggv K#ZK Awxdol pK Comic & Jokes / ki I K#ZK ewl ewgxlKmo
113  
GB j lBtw Awikw Ky Kkg Awxdol pK Comic & Jokes / ki I K#ZK Adei eKwmdy
150  
ko-Kn Awxdol pK Comic & Jokes / ki I K#ZK wdKwn eKwmdy
90  
ewUo RwKzo Awpowd pwgyg Comic & Jokes / ki I K#ZK i֣cwkw
75  
মহাপুরুষ টু দি পাওয়ার ট্র iwfw iwid Comic & Jokes / ki I K#ZK ewl ewgxlKmo
135  
R I K B Go+ Awpowd pwgyg Comic & Jokes / ki I K#ZK oRdy
200  
AwbwlZk K#ZK MwRy mwiQk kpiwd Comic & Jokes / ki I K#ZK LwmkwR xKZwgipl
700  
iwZhwnw kˣk FY mwiyiw Awwk xmDly Comic & Jokes / ki I K#ZK gwW KxeU G ewgxlKmdo
300  
এসো দেখি আঁকি লেখি mpybwp Awdowky Children's Literature / xm owxpZ Awiyk eKwmd
40  
ipwxgeb ew^P Mwtbw oi Awolwi Thriller / kwiw Ad eKwm
150  
hZ Mwtbw kpo ixmDk kpiwd Thriller / kwiw oRdy
200  
iNk Awrwl dyl Awl Kxki Novel / Dedwo dxbZw eKwm
135  
I Awiwk gc xdilb MY Novel / Dedwo owliw gK xWew
75  
bxLd pwItwk bxqY gwkwbwt Awxdol pK Novel / Dedwo Zwixlxe
90  
AyKxZ AglwKwxpdy pwgygw Awwk lwgdy Novel / Dedwo xo^xr eKwmd
135  
Nwk Awgbm mwKk Novel / Dedwo ¦k
203  
Dnwk btwk Awxdol pK Novel / Dedwo eaiw eKwmd
300  
gwZwo DrQ ew^Rk mwkwf dwItwg Novel / Dedwo xo^xr eKwmd
75  
jMl Rwr PwL iwpwib gwkpwd Dyd Novel / Dedwo xo^xr eKwmd
75  
ewlKk Hmj gykd iLwRy Novel / Dedwo gwvlweKwm
75  
ei I exZqwk Me iBdl Bolwi dtd Novel / Dedwo gwvlweKwm
113  
AZxdm kiwdw gmwLy Novel / Dedwo lwKwl eo
108  
xfk Gow Axhiwdy iBdl Bolwi dtd Novel / Dedwo xo^xr eKwmd
113  
Mwg ipib Rwfk BKgwl Novel / Dedwo iwIlw gwbwo
113  
fwlzdk kwZk Aw^cwk Awxdol pK Novel / Dedwo Ad eKwm
113  
xpxRxgxR iwtd Awpib Novel / Dedwo Ad eKwm
188  
KwdwiwxQ Kwd e QU? dwokyd Rwpwd Novel / Dedwo Ad eKwm
150  
Awiwk AwKwm dyl fwkRwdw Dxi Novel / Dedwo oit eKwmd
101  
Awxbgwoy Miwlw-8lowB RwxZk Kaw Kiwk eyxZm gl Novel / Dedwo dwmdwl ewgxlKmd
45  
Bxkxt mwpRwpwd iwxdK Novel / Dedwo kwblw
105  
xixok Awly, iwtd Ggv Awxi ikmwb ogpwdy Novel / Dedwo kwblw
75  
md ekwd I Adwd Me pwiyi Kwikl pK Novel / Dedwo kwblw
150  
bwpy iowxfk pwiyi Kwikl pK Novel / Dedwo kwblw
101  
iwtw Rwl BKgwl pwod Novel / Dedwo kwblw
94  
bwp GdwtZk kpiwd P#cky Novel / Dedwo xgRt eKwm
75  
pwkxKDxlok ewLw Rtye b Novel / Dedwo ¦k
113  
xexP hZ l hZ pwod mIKZ Novel / Dedwo Pwkxlxe eKwmdy
90  
owSk glwt iNlw bek kRItwdw glgl Novel / Dedwo ¦k
105  
owbw xgrwlkw kwxmbw olZwdw Novel / Dedwo ¦k
113  
wxbZ kgybdwa otb mwiol pK Novel / Dedwo ¦k
225  
GK Rygd AdK Qwtw mwId AwRMk Novel / Dedwo xb ktl ewgxlmwo
90  
Myi hwBbk Debm ilK Me dyl Znwk Novel / Dedwo owxpZ eKwm
263  
একগুচ্ছ জুঁই Ahy P#cky Novel / Dedwo Kaw eKwm
75  
xgwdk 555 xU KBR iwwxfRk kpid Novel / Dedwo xgRt eKwm
150  
Rl ebye otb Zwxdtw Awwk xoxi Novel / Dedwo i֣xPw eKwmdw
98  
Cmw xtwm xghw dk iwpwib xokwRy Novel / Dedwo i֣xPw eKwmdw
75  
lo G˙lo Pb xglwo kIdK owlwi Novel / Dedwo kwblw
60  
dgkZ fkb#o Roxid Novel / Dedwo BxZ eKwmd
169  
kgybRygdk Ad׌l Al Awgbm mwKk Novel / Dedwo Ad eKwm
563  
xiv kwRk bm owjjwb Kwxbk Novel / Dedwo Duo eKwmd
206  
owxpbw gMi Novel / Dedwo ewl ewgxlKmo
113  
GdwK AwWd I Adwd KwxoK Me iw: RxRo Awly Novel / Dedwo oPye
113  
প্রিয়ানা,চোখ ও ঝরনার জলে ø i#xl AwRwb Novel / Dedwo AwMwiy eKwmdy
90  
xotkwxltdk xZ Rdwkl iw: Rwxpb pwod (Ag:) Novel / Dedwo Gxmtw ewgxlKmo
188  
mwxZ xkxgU iwmZwK Awpib Novel / Dedwo Axdb eKwm
131  
xlxleUbk xfk jwItw iwmZwK Awpib Novel / Dedwo Axdb eKwm
150  
xet kwBtwd Awxgb Kxki iw Novel / Dedwo UBUk
150  
pbt dby Awxgb Kxki iw Novel / Dedwo ¦k
180  
ZZlk Awi I hZk pwZ Mwlwi iwKZwxbk Novel / Dedwo xo^xr eKwmd
75  
Aekwpk xZ Awgl pwod Novel / Dedwo oPye
113  
gwvlwbmk Rlw exkxPxZ I oxk eqweU iwpwib MwlRwk pwod Novel / Dedwo RwZyt M K
225  
APdw Awed mwiyi il Novel / Dedwo AvKk eKwmdy
90  
mwKk mpk pwkd kmyb Novel / Dedwo oPye
113  
hZ eZl LwbKwk xmkyd Awli Novel / Dedwo gdlZw eKwmdy
100  
Kwxdo Qt erw kRwDk kpiwd Novel / Dedwo oPye
150  
xZd Dedwo pwkd kmyb Novel / Dedwo gdlZw eKwmdy
295  
lytZ BlxZBd owliwd fxkb Novel / Dedwo Hmy ewgxlKmo
150  
K gydw okKwk Novel / Dedwo gdlZw eKwmdy
135  
ekwdk Mpyd j oL Rwxpb BKgwl Novel / Dedwo i֣xPw eKwmdw
101  
RUw gwgw-2 W. Awxdo Awpib Novel / Dedwo i֣xPw eKwmdw
100  
xgxP Anw iwtwˌi pwod xfkwR Novel / Dedwo i֣xPw eKwmdw
300  
o Awiwk Kxg owgb Awl owb Novel / Dedwo i֣xPw eKwmdw
100  
gצbg owgb Awl owb Novel / Dedwo xghwo
100  
ewK dt ewxK gld Awpowd Kgyk Novel / Dedwo xghwo
150  
exagy Rwrw Mwd xdilb MY Novel / Dedwo owliw gK xWew
70  
GKxU ofl Bxdk Me Roxid Awxid Novel / Dedwo xgRt eKwm
60  
Ad Aeqw Gi. Gi. kRg Awly Novel / Dedwo ii eKwm
125  
Uwek Uek Rgw AwiwZl pww Novel / Dedwo Duo eKwmd
100  
hwlwgwowk iL ixd AxcKwky Novel / Dedwo Duo eKwmd
200  
BkwK : kw eZhxi ipwib mwiol pK Novel / Dedwo pwZLxr
200  
Awlwk ea gwwl Awgl gmyk Novel / Dedwo iykw eKwm
100  
Rygd dbyk gw^K ixpgk kpiwd xRZ Novel / Dedwo iykw eKwm
100  
আজ বসন্ত eiwk Novel / Dedwo MxZcwkw
200  
KwVk Kw˅ hZk gvm owBfwp dgyd Novel / Dedwo AgcZ gBNk
100  
GB oit kwxRg Kiwk AwPwj kwR Novel / Dedwo ii eKwm
100  
xeV xdMZ pl Wwdw mfyDl mwpyd Novel / Dedwo BZwxb M eKwm
100  
ek Qxg I KxgZw AwliMyk fxkbl pK Novel / Dedwo
500  
iף gw^cd Go. Gi. Iik fwkK Aqk Novel / Dedwo dIkwR xKZwxgwd
120  
Aop xkiw xiRwd Novel / Dedwo Awedw
100  
bxLdk gwkwbw iw: kxfKl Bolwi okKwk Novel / Dedwo Awedw eKwmdy
100  
Adhg dkd dwpwk Awpib Novel / Dedwo Awedw
100  
Awxi mwlw kwRwKwk egyk xmKbwk Novel / Dedwo AvKk eKwmdy
60  
iVwfl iwfw ixd Novel / Dedwo xgm owxpZ hgd
90  
AdK Kaw Zg gwxK iwpwib Awof D˥#lw Novel / Dedwo xmKr
300  
KxgZwk RlQxg iwpwib Awdwtwk pwod Novel / Dedwo gwW KxeU G ewgxlKmdo
150  
MhcwxkYy Gi. owdwDwp kwdw Novel / Dedwo dlR xixWtw ewgxlKmo
200  
hwb hwowd wmZ ed Novel / Dedwo xRxdtwo ewgxlKmo
120  
AwZw exZKxZ iwpggl Awli Novel / Dedwo BZwxb M eKwm
120  
Zoxliw dwoxkdK glxQ iw: pwxilU okKwk Novel / Dedwo RwZyt M K
100  
xgfl Pwnk KyZd xiRwdk kpiwd glwl Novel / Dedwo BZwxb M eKwm
100  
xgxP AwU ZxfK iRZgw Novel / Dedwo RwZyt M K
250  
kwRw xRdxRk iw: dwiwd okKwk Novel / Dedwo RlQxg eKwmd
150  
RlwQwo Awgbl i֣wxlg Novel / Dedwo mwhw eKwm
125  
Kwlw Mwlwe Mwlwi okwtwk Rtl Novel / Dedwo mwhw eKwm
125  
hwMkLwt pwRwk KwUwKxU Rwiwd iwmb Novel / Dedwo KwKly eKwmdy
100  
AwKwm ewxLk Me oxldw pwod Novel / Dedwo oRdy
200  
iwdn dUItwK I Miwlw oxli kRw xdDUd Novel / Dedwo AwMwiy eKwmdy
300  
it Rwxpb kRw dk Novel / Dedwo xgm owxpZ hgd
120  
GBLwd gqxU bw^xrt AwQd iwpgg kRw P#cky Novel / Dedwo Axdb eKwm
100  
k I Pwl iwpgg iwmb Novel / Dedwo HxZp
120  
xpik PwL Rl xokwRl Bolwi Novel / Dedwo i֣bm
150  
টুইঙ্কল টুইঙ্কল বিলাই আঙ iwtd Kgyk Xwly Novel / Dedwo xgm owxpZ hgd
100  
kwYyKxV Zwxdi jgwtk Novel / Dedwo xmLw eKwmdy
150  
obkgdk gwN kwRw ftowl mwpz Novel / Dedwo xiRwd ewgxlmwo
100  
mdZwk hZk Dwd AwfkwRw AxbxZ Novel / Dedwo AwWd ewgxlKmd
160  
MwuoM dRkl iwdo iwdgd ewl Novel / Dedwo Aqk eKwmdy
300  
gkYWwlw Gi. Gi. kRg Awly Novel / Dedwo ii eKwm
150  
Rwuw wd hRwgw ZwiwK dkddwpwk Lwd Novel / Dedwo ewl ewgxlKmo
100  
xKmwk Aixdgwo-3 Awly Biwi Novel / Dedwo Axdb eKwm
700  
ipwib mwiol pK mwio gwvlwbm xl. ipwib mwiol pK Novel / Dedwo Awiyk eKwmd
150  
owbw Y iw: AwxZKk kpiwd Novel / Dedwo oPtdy ewgxlmwo
95  
jLd hwlwgwow ]/ Novel / Dedwo Kwxl Kli eKwmdy
135  
hwlwgwow hwlw AwQw ]/ Novel / Dedwo Kwxl Kli eKwmdy
135  
gwK pwlk gwPw ipib Rwfk BKgwl Novel / Dedwo oit eKwmd
200  
AxMeak exaK G Novel / Dedwo xgbweKwm
300  
jMlgby _Dg, Novel / Dedwo dIkwR xKZwxgwd
100  
grw iwtwk Rygd [% Novel / Dedwo Kaw eKwm
100  
hwdixZk Ll f|$) Novel / Dedwo ewVoԢ
150  
Rygd I j#gd  Novel / Dedwo dxbZw eKwm
120  
icw UwKwB " i Novel / Dedwo AvKk eKwmdy
175  
bwBtk IiŒ+ Novel / Dedwo RwxZ eKwm
120  
রুমু হিমঘরে g pf,) Novel / Dedwo ewl ewgxlKmo
150  
Aewxag RwQdwk Kg g p<] Novel / Dedwo RwMxZ eKwmdw
150  
AZlxK hwlwgwow g q\" Novel / Dedwo xmLw eKwmdy
125  
mLKdw AwLZwk Awdwtwkw AwRwb Novel / Dedwo AwWd ewgxlKmd
220  
Abm iwdg ixoDk kpiwd Novel / Dedwo oRdy
135  
ozlwiWM, xixltdwk dB / [ Novel / Dedwo ewVoԢ
100  
odbw rt$ Novel / Dedwo Zkfbwk eKwmdy
100  
lwgYit Qw^tw ^ Novel / Dedwo RdZw eKwm
100  
Q xbxLk Rl L f\ Novel / Dedwo RdZw eKwm
100  
epk KwU dylK˟k hwlwgwowt & Novel / Dedwo Rty
170  
gBly kwW 3 ep %r Novel / Dedwo Rty
120  
iZxglwo pwowBd iwpwib BKgwl Novel / Dedwo mwgd eKwmdy
150  
Gow gxo AvK Kxn mpybwp Awdowky Education / xmqw Awiyk eKwmd
50  
Awiwk ci Awiwk xmqw Rwgb Bid Education / xmqw i֣bm
250  
gdk kwRw mtwl "/ Story / Me PwgZy GKwWiy
120  
Qrwt Qb bm bLw Awgbl pwxog Poetry / KxgZw RlQwe eKwmd
38  
Pw^bk gxr I Adwd Qrw Ptd xgKwm h Poetry / KxgZw RlQwe eKwmd
38  
owigwby PZdwk Qwtw owBbk kpiwd Poetry / KxgZw RlQwe eKwmd
98  
xdgwxPZ bwpk KxgZw kimwl Awl Itwpyb Poetry / KxgZw i֣xPw eKwmdw
250  
kgwBtwu B-Iik Lti efok AwliMyk Rxll Poetry / KxgZw Awpib ewgxlxmv pwDo
150  
Awiwk erw exZK Qrw mpybwp Awdowky Poetry / KxgZw Awiyk eKwmd
50  
eai xbdk oj xdilb MY Poetry / KxgZw xghwo
100  
Vw^V Zwk dyl iN r Poetry / KxgZw dxbZw eKwm
120  
KxgZwk ewdxo Q  Poetry / KxgZw dxbZw eKwm
150  
ogwˊ Zwiwk d ipwbg owpw Poetry / KxgZw xghwo
100  
 

Developed & Maintained by Data Head Pvt. Ltd. www.datahead-bd.com.
Copyright 2003-2015 © Data Head Pvt. Ltd. All rights reserved.